FANDOM


Mage Armor Edit

Conjuration (Creation) [Force] Edit Edit

Level: Sor/Wiz 1
Components: V, S, F
Casting Time: 1 standard action
Range: Dokunma
Target: Dokunduğun yaratık
Duration: Level başına 1 saat
Saving Throw: Will engeller (zararsız)
Spell Resistance: Yok

Görünmez ama somut bir güç alanı hedef kişinin etrafını sarar, ZS'sine (AC) +4 zırh eklentisi (Armor Bonus) sağlar.

Bildiğimiz zırhtan farklı olarak; Büyücü Zırhı (Mage Armor) zırh deneme cezası, arcane büyü başarısızlık ihtimali veya hız düşümü gibi cezalar (penalty) vermez. Büyücü Zırhı (Mage Armor) enerjiden oluştuğu için somut olmayan yaratıklar tarafından baypas edilemez.

Odak Edit

Bir parça kıvrılmış deri.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.